Azize KILIÇ, MSc

Dil ve Konuşma Terapisti

Azize KILIÇ, MSc

Dil ve Konuşma Terapisti

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalında yükseklisans eğitimine başladı. 2010 yılında 420 saatlik klinik uygulamayla “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanını alarak mezun oldu.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi-İnme Ünitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında staj ve gözlemlerde bulundu. 2010 yılının Kasım ayında Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık, Değerlendirme ve Eğitim Merkez’inde Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmaya başlamıştır. Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi bünyesinde “Haydi Oyuna” akran etkileşimi ve sosyalleşme programlarında yarı zamanlı “Dil ve Konuşma Terapisti” olarak görev almıştır.

DIR 202 Orta Düzey Floortime Uygulayıcı Sertifikası Sahibidir.

ÇALIŞTIĞI ALANLAR

Özgül Dil Bozuklukları (Değerlendirme ve Terapi), Konuşma Sesi Bozuklukları (artikülasyon, fonolojik bozukluklar), Okul çağındaki çocuklarda dil bozuklukları, Okul çağındaki çocuklarda akıcılık bozuklukları, Dudak/Damak Yarıklıklarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları, Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi.

KATILINAN BAZI SEMİNER, KURSLAR ve SUNUMLAR

Mayıs 2015 : Introduction to Prompt Technique (Prompt Tekniği) Elizabeth Kuegeler M.A CCC-SLP, Karin Brinkmann M.A CCC-SLP, The Prompt Institute, İstanbul

Haziran 2011: DIR/floortime eğitmeni Rosemary White ile 3 günlük vaka sunumu ve DIR/Floortime eğitimi, İstanbul

Ekim 2010: “Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi” uygulamalı çalıştay, Prof. Dr. Ann W. Kummer, The University of Cincinnati Medical Center, Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi,(DİLKOM), Eskişehir

Mayıs 2010 : “Ses Bozuklukları ve Terapisi”, Assist. Prof. Dr. Melda Kündük, Health Sciences Center, New Orleans, School of Allied Health Professions, Communication Disorders, Lousiana State University, USA, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, Eskişehir

Ekim 2009: “Determining the Amount of Social-Interactional Participation in People with aphasia through CAL”, The Science of Aphasia 10, Antalya

Haziran 2008 : “Türk afazili hastaların demografik özellikleri ”, Poster Sunusu. The 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistic Association, İstanbul

Aralık 2008 : “Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi” Seminer, Melda Kunduk, Anadolu Üniversitesi DİLKOM, Eskişehir.

Ekim 2008: Yarık Damakta Ses ve Konuşma Bozuklukları, Seminer, Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bölümü, Ankara .

Ekim 2008 : Kekemelik Terapisi , Prof. Dr. Kenneth Louis, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, Eskişehir

Ekim 2007 : “CADL-2 Aphasia Evaluation Battery” Seminer,,Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn Davis DİLKOM, Eskişehir

Ekim 2007 : “PACE Therapy”,Seminer, Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn Davis , DİLKOM, Eskişehir

Kasım 2005 : CALL (Computer Assisted Language Learning) Seminars Joy Egbert ,Washington State University, Bogaziçi Üniversitesi, İstanbul