Biz, sahip olduğumuz farklı bilgi ve birikimlerimizi bir araya getirerek çocuğunuzun gelişimini desteklemek ve problemlerinizi aşmanız için ekip yaklaşımı sunuyoruz. Bu konuda merkezimiz dışındaki uzman, doktor, öğretmen, rehber öğretmen gibi üçüncü kişilerle iş birliği yapıyoruz. Gerektiğinde ev, yuva ve okul ziyaretleri yaparak çocuğunuzu gözlemliyor, gerekli bilgi alış verişini sağlıyor, iş birliğini pekiştiriyoruz.