DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

İletişim becerileri, konuşma ve dil gelişimi, gelişimi ve konuşma seslerinin doğru üretilmesi, çiğneme ve yutma ile ilgili sorunlar konuşma ve dil terapisinin ilgi ve uzmanlık alanı içindedir. Günışığı Çocuk Merkezi dil ve konuşma terapistleri, çocuklarda görülen dil ve konuşma problemleri konusunda uzmanlaşmış bir ekip olup, aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadırlar.

I. Konuşma ve Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Terapisi:
Çocuğun konuşma ve dil gelişiminin takvim yaşı ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi için çocuğu oyun ortamında izlemekte, gözlem yapmakta ve Türkçe geliştirilmiş formal testleri uygulamaktayız.

Dil testlerinden bazıları:
– TEDIL
– TIFALDI
– PLS 4

Bu değerlendirmeler; duydugunu anlama, sözel ifade kullanarak duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme konusunda çocuğun yeterliğini belirler. Gerekli olması durumunda ailenin de katılımı ile bu becerilerin gelişimi için terapi programları oluşturmaktayız.

II. Konuşma seslerine ait sorunların değerlendirilmesi ve Terapisi:
Türkçemizdeki konuşma seslerinin doğru biçimde üretilmesi çocuğun gelişimi içinde mükemmelleştikçe konuşma anlaşılırlığı artmaktadır. Bazı seslerin doğru üretilememesi çocuğun konuşma ve iletişim kurma arzusunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yaşıtları tarafından eleştirilmek ve anlaşılmamak, sosyallleşme ve özgüven adına sıkıntı yaratabilir. Konuşma anlaşılırlığının değerlendirilmesi için gözlem yaparak dil örneği almak ve formal testleri uygulamak, işitme testi ve ağız yapılarının muayenesi başvurulan yöntemler olabilir.

Konuşma Sesleri Gelişimi için uygulanan testler:
– SST
– AAT
Değerlendirme sonrası, düzenli olarak çocuk ve ailenin katılımi ile seslerin doğru üretilmesi için konuşma terapisi uygulamaktayız.

III. Akıcılık Bozukluğu/Kekemelik Değerlendirilmesi:
Konuşma hızının normalden fazla olması, konuşmanın akıcı olmaması gibi durumlar da dil ve konuşma terapistlerinin uzmanlık alanı içindedir. Hece, ses ve sözcük tekrarı, duraklama, sesi uzatma, patlayıcı şekilde konuşma, konuşma sırasında uygunsuz duraklama ve eşlik eden tikler olabilir. Karşılıklı konuşma sırasında yapılan değerlendirmeler soruna nasıl yaklaşılacağını da belirler. Okul öncesi yaşlarda Lidcombe erken kekemelik programı uygulanmasi konusunda sertifika sahibi dil ve konuşma terapistlerimiz olduğu gibi,bilimsel geçerliği olan diğer yöntemleri de uygulamaktayız.

IV. Çiğneme, Yutma ve Farklı Gıdaları Yemekte Zorlanan Çocukların Değerlendirilmesi:
Konuşma sırasında kullandığımız dudaklar, damak, dil gibi organlarımızın ilk görevi hayatta kalabilmek için beslenmeyi sağlamaktır. Oral Motor beceriler olarak değerlendirilen bu beceriler konuşma gelişimi için de önemlidir. Pütürlü gıdaları almakta zorlanan, sadece kısıtlı bir yeme alışkanlığı olan, çiğneme ve öğütme zorluğu yaşayan çocuklar dil ve konuşma terapistleri tarafından değerlendirilerek, uygun terapi programları ile sorunlarının çözümü için izlenirler.

V. Öğrenme Güçlüğü olan Çocukların Değerlendirilmesi:
Okula baslamış, dikkat, okuma ve yazma ile ilgili sorunları olan çocuklarda duyduğunu anlama ve sözel iletişim becerilerinin değerlendirilerek takvim yaşına uygun olup olmadığının ortaya çıkarılması gereklidir. Konunun uzmanı olan psikologlar ile dil ve konuşma terapistleri işbirliği yaparak en doğru programın oluşturulmasını sağlarlar.

VI. Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklar için İletişim Becerileri Değerlendirme ve İzleme Programı:
Özel uzmanlık isteyen bir alan olan YGB gibi gelişimsel sorunlarda dil ve konuşma terapistlerimiz klasik dil ve konuşma terapisi metodları dışında özel uzmanlık gerektiren eğitimlerle donanmış olup, değerlendirme ve terapi hizmetleri sunmaktadırlar. Bu konuda ekibimizde yer alan psikolog, özel eğitim ögretmeni, duyu terapisti gibi farkli disiplinler ile yapılan işbirliği ile gelişimi desteklemekte, iletişim becerilerinin diğer terapiler içinde de sürdürülmesi konusunda çaba göstermekteyiz

VII. Yarık Damak ve Dudak Problemi:
Dudak-damak yarıklığı doğuştan görülen bir bozukluktur. Dudak damaklı bir bebeğin doğumundan sonra bir ekip tarafından takip edilmesi önemlidir. Dil ve konuşma terapisti de bu ekibin önemli bir parçasıdır. Erken dönemde beslenme teknikleri (haberman biberonu), iletişim becerileri ve dil gelişimi, konuşma seslerinin gelişiminin izlenmesi gibi konularda aileleri desteklemekteyiz. Yarık damak operasyonları sonrası konuşma anlaşılırlığını arttırmak için dil ve konuşma terapisi gereklidir.