ÇOCUK MERKEZLİ AİLE TERAPİSİ

Çocuğun bireysel özellikleri, sosyal duygusal bilişsel hatta fiziksel gelişimi içinde yaşadığı ailede nasıl bir hava soluduğu aile ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğu ile yakından ilgilidir. Aileyi oluşturan bireylerden herhangi birinin olumlu veya olumsuz bir yaşantısı ailedeki tüm bireyleri dolaylı olarak etkiler. Anne ve babalar aile bireylerinin birbirlerini nasıl etkilediklerini ,aile sisteminin nasıl işlediğini, kendilerinin ve diğer bireylerin aile sistemi içerisindeki rollerini fark ettiklerinde yaşamakta oldukları sorunlarına çözüm bulmaya ve birbirlerini daha iyi anlamaya ve daha   sağlıklı iletişim kurmaya başlarlar .

 Çocuk Merkezli Aile Terapisi   yaklaşımının temel hedeflerinden bazıları şunlardır  ;

  • anne ve babaların aile ilişkilerine farklı açılardan bakmalarını sağlamak,
  • birbirlerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak
  • sorunlarına birbirlerine destek olarak çözüm bulmalarında yol göstermek
  • çocuklarını büyütürken karşılaştıkları boşanma,hastalık,kardeş doğumu gibi yaşamsal sorunlarda nasıl bir tutum sergileyecekleri konusunda destek olmak