ERGOTERAPİ / DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Pediatrik Ergoterapi Nedir?

Bir çocuğun hayattaki rolü, oyun oynamak ve diğer çocuklarla etkileşimde bulunmaktır. Pediatrik ergoterapistler, çocuğun oyun, okul performansı ve günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili mevcut becerilerinin bulunduğu yaş grubu için gelişimsel olarak uygun aralıkta olup olmadığını değerlendirir.Çocukların duyusal, sosyal, davranışsal, motor ve çevresel alanların hangilerinde zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukların etkilediği günlük yaşam aktivitelerini tespit ederek bu alanlarda gelişime destek verir.

Pediatrik ergoterapistlerin çocuğa yardımcı olması zaman ve pratik gerektirmektedir. Terapistler bu süreci eğlenceli bir öğrenme deneyimi haline getirecek becerilere sahiptir. Çocukların yaşam kalitesini arttırmak ve hedeflerine olumlu bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için onlarla keyifle çalışırlar.

Kimler pediatrik ergoterapistten yararlanabilir ?

Çocuklar tıbbi bir durum ya da tanı olmaksızın bir ergoterapistten destek alabilirler.

Duyusal ve motor beceriler, kendine bakım, oyun, sosyal beceriler, okula hazırlık, ince motor beceriler ve bilişsel gelişim alanlarında zorluk yaşayan ve bu zorluklar sebebiyle günlük yaşam aktivitelerine katılımı kısıtlanan tüm çocuklar bir pediatrik ergoterapist ile çalışabilir.

Pediatrik ergoterapitlerin çalıştığı tanı grupları

Aşağıdaki durumlardan etkilenen çocukların, ev ve okul ortamlarına katılımını etkileyen becerilerdeki gecikmeler açısından “risk altında” olduğu kabul edilir ve bir pediatrik ergoterapistten destek almaları önerilir.

 • Duyusal işlemleme bozukluğu
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Öğrenme sorunları
  • Travmatik yaralanmalar (beyin veya omurilik)
  • Otizm/yaygın gelişimsel bozukluklar
  • Davranış sorunları
  • Gelişimsel gecikmeler
  • Ameliyat sonrası el yaralanmaları
  • Spina bifida
  • Serebral palsi
  • Prematüre doğum
  • İnce motor gecikmeler
  • Gelişimsel koordinasyon bozukluğu
  • Down Sendromu
  • Brakiyal Pleksus Yaralanmaları
  • Kromozomal anomaliler

Pediatrik ergoterapistlerin yoğunlukla çalıştığı alan olan Duyusal İşlemleme Bozuklukları açısından destek alan çocuklarda görülen zorluklara örnekler

 • Çabuk öfkelenme ve çoğu zaman huysuz olma
  • Çok aktif olma ve zor sakinleşme
  • Anne babaya fazla yapışma
  • Elleri, yüzü, saçı yıkamakta zorluk, banyo yapmaktan hoşnutsuzluk, sadece belli kıyafetleri giyme, farklı dokulara dokunmaktan kaçınma
  • Pürüzlü, çiğneme gerektiren ya da yeni yiyecekler denemekten kaçınma
  • Sosyal gruptan geri çekilme, akranlardan uzak kalmak isteme,
  • Fiziksel olarak acı eşiğinin çok düşük ya da daha çok yüksek olması
  • Oyun alanlarında hızlı hareket eden dönen materyallere fazla ilgi gösterme, başının kolay kolay dönmemesi, baş aşağı durmaktan hoşlanma
  • Salıncak kaydırak gibi aletlere binmek istememe, binse de temkinli olma, yüksekte olmaktan, tırmanma gibi aktivitelerden hoşlanmama
  • Gücünü doğru ayarlayamama (örneğin kalemi fazla sıkma ya da gereğinden gevşek bırakma)
  • Rutin değişikliklerini tolere etmekte zorlanma
  • Tehlikenin farkındalığının düşük olması
  • İki elin kulanılması gereken aktivitelerde zorlanma
  • Yeni oyun denemek istememe, bildiği aynı oyunları tekrarlama
  • Sakarlık, kolayca çarpma, düşme, denge kurmakta zorlanma

Pediatrik ergoterapistin çocuklarla çalışabileceği diğer alanlar

 • Oyuncakları kavrayıp bırakabilmeleri ve iyi el yazısı becerileri geliştirebilmeleri için ince motor becerilerini geliştirmek
  • Çocukların oyun ve okul becerilerini geliştirmek için el-göz koordinasyonunu ele almak (hedefe vurmak, topa vurmak, tahtadan deftere yazı aktarma vb.)
  • Temel günlük yaşam becerilerini öğretmek (banyo yapmak, giyinmek, ayakkabısını bağlamak, dişlerini fırçalamak ve kendi kendine yemek yemek gibi)
  • Dikkat ve sosyal becerilerin geliştirilmesi