FARKLI GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI

Erken çocukluk dönemi `çocukların tüm yaşam becerilerinin temellerinin  atıldığı çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan sorunların erken fark edilmesi ve gecikmeden müdahele edilmesi çok önemlidir. 0-6  yaş döneminde  yapılan  gelişimsel değerlendirmeler çocukların gelişimsel özelliklerinin saptanması ve hangi alanlarda sorunların yaşandığının belirlenmesi  erken tanı ve müdahele için yol göstericidir. Erken tanı; bilişsel ,motor,sosyal /duygusal,duyusal ,dil ve iletişim alanlarında sorun yaşadığı düşünülen bebek/çocukların zaman kaybedilmeden bireysel özelliklerine göre doğru müdaheleler ile gelişimlerinin desteklenmesini  sağlar.

Bebek/çocukların gelişimsel zorlukları ve farklılıkları rutin doktor muayeneleri sırasında gözden kaçabilmektedir. Merkezimizde  detaylı sistematik gözlem ve aileden bilgi almanın yanı sıra bebek/çocukların gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendiren  geçerli ve güvenilir  standart ölçekler uygulanmaktadır.  Gelişimsel müdahelenin  nasıl yapılacağına  yani hangi alanların destekleneceğine ve bu desteğin ne kadar yoğun olacağına  karar verirken  bütüncül bir yaklaşım ile aileye öneriler sunulur. Bütüncül yaklaşım ;  bebek/çocukla ilgili gözlem aileden alınan bilgiler ve uygulanan ölçeklerin sonuçları hep birlikte  göz önünde bulundurularak  çocuk ve ailenin koşullarına göre bir yol haritası çizilmesini hedeflemektir.  

Merkezimizde uygulanan Gelişimsel  Değerlendirme Ölçekleri  şunlardır;

  • Bayley-lll  Bebek ve Çocuk Değerlendirme Ölçeği
  • AGTE
  • Denver-ll Gelişimsel Tarama Ölçeği
  • GEÇDA