ÖĞRENME VE DİKKAT SORUNLARINA YÖNELİK PSİKO-EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 

Çocukların mutlu, dengeli, özgüveni yüksek,üretken bireyler olarak yetişmelerinde okul yaşantılarının etkisi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar; okula başlamaya ve öğrenmeye hazır olan çocukların okul hayatında daha mutlu, uyumlu ve başarılı olduklarını göstermiştir.Okula başlayan çocukların yaklaşık %20’sinde dikkat, öğrenme,uyum sorunları görülebilir. Bu sorunların erken fark edilerek etkinliği kanıtlanmış bilimsel yöntemler ile  müdahele edilmesi sorunun çözümlenmesi için önemli bir etkendir. Merkezimizde okul ve okul öncesi çağdaki çocukların dikkat, öğrenme, uyum ile ilgili sorunlarının çözümünde temel amaçlarımız şunlardır;

  • Öncelikle sorunun niteliğini  geçerli ve güvenilir standard ölçeklerle tesbit etmek
  • Okul ve aileden alınan bilgiler ve değerlendirme ölçeklerinin sonuçları doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım ile çocuğun desteklenmesi gereken alanlarına yönelik bir psikoeğitsel program hazırlayıp uygulamaya koymak
  • Bu süreçte aile ve okul ile sürekli işbirliği içerisinde olmak
  • Çocuğun akademik başarısının yanı sıra soysal duygusal duyusal ihtiyaçlarını dikkatle takip etmek gerekirsebu alanlarda desteğe yönlendirmek
  • Evde  sorumluluklarını yerine getirme ,ödev yapma , kurallara uyum ,verimli zaman yönetimi gibi alanlarda yaşanan güncel sorunların çözümünde  aileye destek olmak,  uygun tutumlar konusunda yol göstermek

Öğrenme , Dikkat, Bilişsel ve Akademik  Becerilerin değerlendirilmesinde  Uyguladığımız  Yöntemler/Ölçekler şunlardır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – WISC 4

6-16 yaşları arasındaki bireyler için zihinsel potansiyeli, dikkati ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi veren sözel kavrama, çalışma belleği, işlemleme hızı ve algısal akıl yürütme kümelerinden oluşan bir bilişsel değerlendirmedir.

Cognitive Assessment System – CAS

5-17 yaşları arasındaki bireylere uygulanan planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıl alan olmak üzere 4 bilişsel işlem alanını temel alan öğrenme ve dikkat süreçleri hakkında bilgi veren değerlendirmedir.

EROT (Erken Okuryazarlık Testi)

Okul öncesi dönemde okuma-yazma için gerekli olan becerilerin değerlendirildiği ve öğrenme bozuklukları açısından risk grubunda olan çocukların belirlenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Okuma Yazma Değerlendirmesi

1.sınıftan 4.sınıfa kadar olan çocukların okuma, yazma ve anlama alanlarındaki yaşadıkları zorlukların belirlenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Öğrenme bozuklukları tanılama sürecinde 1.sınıftan itibaren uygulanabilen okuma-yazma becerisi, okuma hızı, okuduğunu anlama düzeyi, yazılı anlatım becerisi, okuma ve yazma süreçlerindeki hatalar, zaman ve yer kavramları, sıralama, ince motor becerileri, sağ-sol tayini, el-göz koordinasyon becerilerini ve aritmetik becerileri değerlendirilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okul öncesi dönemde 5-6 yaş grubunda çocuğun akademik ve bilişsel beceriler açısından ilkokula başlamaya hazır oluşluk düzeyini değerlendirmektedir.

MOXO Dikkat Performans Testi

Moxo dikkat testi dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını çeldiricilerin etkisiyle değerlendiren 6 yaş ve üzeri çocuklara uygulabilen bir testtir.

Öğrenme ve Dikkat sorunlarının çözümünde uyguladığımız Bilişsel/Sosyal  Müdahale Programlarından bazıları şunlardır;

PREP ( Pass Reading Enhancement Program)

2.sınıf ve ileri sınıf düzeyindeki çocuklar için geliştirilmiş, PASS Teorisi okumanın temelini oluşturan bilişsel alanlara odaklanarak, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedef alan bir programdır.

COGENT (Cognitive Enhancement Training)

4-7 yaş arasındaki çocukların okuma, yazma ve akademik becerilerin gelişimini destekleyen PASS Teorisine dayalı bir terapi programıdır. DEHB, okuma güçlükleri, otizm spektrum bozuklukları belirtileri gösteren çocuklar ve tipik gelişim gösteren çocuklar için geliştirilmiştir.

PASS Bilişsel Müdahale Programı

Okul çağındaki bireylerde planlama, ardıl, eşzamanlılık ve dikkat performanslarını geliştirerek akademik performansını geliştirmeyi hedef alan psiko-eğitsel programdır. Planlama alanında güçlükler, bellek, dikkat ve öğrenme alanlarında zorluklar yaşayan öğrencilere yöneliktir.

ATTENTIONER – Dikkatimi Topluyorum Programı

7-18 yaş aralığındaki bireylerin dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi hedef alan, görsel ve işitsel uyaranlara rağmen dikkatini sürdürebilmeyi destekleyen psiko-eğitsel bir programdır.

SOBECE – Sosyal Beceri Eğitim Programı

İlişki başlatma ve sürdürme becerileri, duygulara yönelik beceriler, hayır diyebilme, zorbalık, grupla etkileşim, dürtüsel davranışlarla başa çıkma, sıra alma ve sırasını bekleyebilme, sosyal problem çözme becerilerinin grupla ve bireysel olarak çalışıldığı sosyal beceri geliştirme programıdır.

Öğrenme Güçlüğü Müdahale Progamı

Okuma, yazma, okuduğunu anlama, sıralama, aritmetik, mantık yürütmegibi öğrenme sürecindeki zorluklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okuma hızının sınıf düzeyinde olması, yazma ve okuma hatalarının düzeltilmesi hedeflenmektedir.