GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

Gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeklik ve erken çocukluk dönemidir..  Ebeveynler  bebek/çocuklarını büyütürken uyku beslenme memeden kesme tuvalet eğitimi okula başlama gibi kritik dönemlerde zaman zaman sorunlarla karşılaşabilirler ve bu sorunları aşabilmek için desteğe ihtiyaç duyarlar. Her bebek/çocuk bir diğerinden farklı mizaca fiziksel  duygusal duyusal özelliklere  sahiptir her bebeğin/çocuğun büyüme ve gelişme hızı kendine özgüdür  Bu nedenle ebeveyne verilen bu destekte bebek/çocuğun bireysel özellikleri , anne babanın kendine ait özellikleri anne-bebek etkileşiminin niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bir başka deyişle her bebek/çocuk ve ailenin yaşadığı zorluklar kendi koşulları içinde değerlendirilir ve buna göre çözüm yolları önerilir.  Ebeveynler  her şeyden önce bebek/çocuklarından gelen işaretleri dikkatle izleyerek ve    bu işaretlere göre onların  ihtiyaçlarının farkında olarak   güvene dayalı ilişki  kurmaları için  yüreklendirilir. Çünkü; bebek /çocukların  ebeveynleri ile kurdukları güvene dayalı  ilişki sorunları aşmada ve sağlıklı büyümede en temel  faktördür.

Ebeveynlere çocuklarını büyütürken  destek verdiğimiz konuların bazıları şunlardır:

  • Hamilelik döneminde anne/baba olmaya hazırlık
  • Yeni doğan bebeğe alışma ve uyum
  • Emzirme
  • Uyku
  • Memeden kesme
  • Tuvalet alışkanlığı
  • Bakıcı değişimi
  • Annenin işe başlamasına hazırlık
  • Kreşe/yuvaya başlama
  • Kardeşe hazırlık