Beril POLAT

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Beril POLAT

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Beril Polat 2010 yılında Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Erasmus programı ile Hollanda’ya gitti ve bir sömestr Utrecht Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Öğrencilik yıllarında, 2014 yılında düzenlenen 1. Bilgi Psikoloji Günleri’nin düzenleme kurulunda yer aldı. Ayrıca yine 2014 yılında düzenlenen, Dersim’de gerçekleştirilen 1. Anadolu Travma Çalışma Günleri’nin düzenleme kurulunda yer aldı. 2014 yılının Haziran ayında Psikoloji eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi süresince belirli zamanlarda Günışığı Çocuk Merkezi’nde staj yaptı. 2012 yılında da Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü olarak çalıştı. 2014 yılında üniversite mezuniyetinden hemen sonra Günışığı Çocuk Merkezi’nde çalışmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi’nde 2 dönem boyunca özel öğrenci olarak Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans bölümünde derslere katıldı. Daha sonra 2020 yılında Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans bölümünden “Çocukluk Çağı Apraksisi” ile ilgili tezini tamamlayarak Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak mezun oldu. Şu anda Günışığı Çocuk Merkezi’nde Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmaya devam etmektedir.

Çalıştığı Alanlar:

 • Otizm spektrum bozukluğu
 • Regülasyon zorlukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Fonolojik bozukluk
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Okula hazırlık becerileri
 • Beslenme ve yeme zorlukları
 • Okula uyum becerileri

Aldığı Eğitimler :

 • DIR Floortime 202 (Çiğdem Ergül)
 • DIR Floortime 201 (Çiğdem Ergül)
 • DIR Floortime 101 (Çiğdem Ergül)
 • Pediatrik Yeme Bozukluklarına DIR Bakış Açısı ile Bütüncük Yaklaşım (Çiğdem Ergül)
 • PASS Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi (Tamer Ergin)
 • Beckman Oral Motor Assessment and Intervention (Debra Beckman)
 • ADHD and Play Therapy with Difficult Children (Reyhana Seedat)
 • Attentioner DEHB Uygulayıcı Eğitimi (Hülya Bingöl Çağlayan)
 • PREP Uygulayıcı Eğitimi
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri ile Değerlendirme ve Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi (Alev Girli)
 • Benim De Sesim Var (Ertan Görgü)

Uyguladığı Testler :

 • CAS (Cognitive Assessment System)
 • TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi)
 • EROT (Erken Okur Yazarlık Testi