Elif Sağlam BEKTAŞ

Klinik Psikolog

Elif Sağlam BEKTAŞ

Klinik Psikolog

T.C. Maltepe Üniversitesinde Psikoloji bölümü okurken çift anadal programıyla Sosyoloji bölümüne kabul edilmiştir. Her iki bölümden de lisans derecesini aldıktan sonra ‘Yetiştirme Yurdunda Büyümenin Genç Yetişkin Kadın ve Erkekler Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri’ konulu tez ile Klinik Psikoloji yükseklisans programından mezun olmuştur.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca; GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İlkem Özel Eğitim Merkezi, Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Kidszone Çocuk Aktivite Merkezi ve Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfında staj yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında Yar.Doç.Dr. Neslihan Zabcı’dan klinik süpervizyon desteği almıştır.

2012 Eylül -2016 Ağustos süresince Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında psikolog olarak çalışmıştır. 2016 Ekim ayı itibariyle de tekrar Günışığı Çocuk Merkezi ekibine katılmıştır.

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 •  DIR® Floortime 101 Kursu- Çiğdem Ergül
 •  DIR® Floortime 201 Kursu- Çiğdem Ergül (Devam etmektedir)
 •  CAS (Cognitive Assesment System) Sertifika Programı- İstanbul Üniversitesi,, Tamer Ergin
 •  Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
 •  Denver II Gelişimsel Tarama Testi – Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
 •  Çocuğun Projektif Testler ile değerlendirilmesi, (Rorschach, CAT, TAT)- Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Neslihan Zabcı
 •  Bebek Masajı Ebeveyn Eğitimcisi- International Association of Infant Massage
 •  Cognitive Assessment System (CAS), Kaufman Brief Intelligence Test (KBIT-II), Frostig II Developmental Test of Visual Perception – Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Hizmetiçi eğitim.
 •  Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanısı Almış Çocuklarda Yaratıcı Sanat Atölyesi Çalışmaları- Günışığı Çocuk Merkezi
 •  Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyalleşme, İletişim ve Oyun Becerileri- Günışığı Çocuk Merkezi
 •  4. İstanbul Otizm Eğitim Günleri- Marmara Üniversitesi& Todev
 •  Kriz Ortamları ve Krizle Başa Çıkma Yöntemleri) Sertifika Programı, Sancaktepe Belediyesi, İMEV& T.C. Maltepe Üniversitesi
 •  Lions Quest Yaşam Becerileri Programı
 •  Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması- MÜPDAEM
 •  Yaşarken Farkında Olmadıklarımız – Transaksiyonel Analiz’in Temel Kavram Eğitimi – Doç. Dr. Azmi Varan.
 •  Anne-Baba-Çocuk İlişkisinde Sorun Çözme ve Aile İçi İletişim – Uzman Pedagog Feriha Dildar.
 •  Evlilik Dansı – Prof. Dr Mehmet Zihni Sungur.
 •  21. Yüzyilda Ebeveyn Olmak – Prof Dr. Binnur Yeşilyaprak.
 •  Çocuklarla Çatışmak mı, Uzlaşmak mı? – Doğan Cüceloğlu.
 •  Beyin ve Çocuk Gelişimi – Eğitimci: Prof. Dr. Yankı Yazgan.
 •  Nöbet, Bayılma ve Epilepsi- Bülent Madi.
 •  İntihar ve İntiharın Önlenmesi- 6. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu
 •  Değişen Beden, Değişen Duygular, Değişen İlgiler- 7. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu
 •  Nasıl Tembel, Nasıl Çalışkan? 8. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu

Çalışma Alanları

Psikolojik Değerlendirme (Çocuğun sorunsalının temelinde yatan nedenler değerlendirilir. Sorunun kendi yaş grubuna özgü olup olmadığı belirlenir. Duygusal süreçler, boşanma, anne- baba tutumları gibi alanlar çalışılır.)

Zihinsel Değerlendirme (Akademik zorluklarının kaynağını bulmak amacıyla çeşitli testlerden yararlanılır. Okula hazırlık becerileri, Dili anlama, ifade etme ve uygulama becerisi, Dikkat gelişimi değerlendirilir. Öğrenme ve dikkat sorunları üzerine çalışılır.)

Gelişimsel Değerlendirme (Öz-bakım becerisinin gelişimi, Kaba Motor – İnce Motor becerilerinin gelişimi, Dili anlama ve ifade etme becerisinin gelişimi, Sosyalleşme becerisinin gelişimi değerlendirilmekte ve desteklenmektedir.)