Ezgi ER

Psikolog

Ezgi ER

Psikolog

Gelişim Psikoloğu Ezgi Er Çelik, 1992 İstanbul doğumludur. 2010 yılında Özel Beşiktaş Kolej’inden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (Oyun Benim
İlacım) ve Genç Hayat Vakfı (Kınık ve Soma Travma Sonrası Stres ve Kriz ile Baş Edebilme
Destek Eğitimi) projelerinde gönüllü olarak yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Minik Kalpler
Projesine destek vermiştir. Tohum Otizm Vakfı’nda gözlem amaçlı bulunmuştur. Klinik stajlarını
Özel Fransız La Paix Hastanesinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapmıştır.
Lisans eğitimi ardından T.C. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programından
mezun olmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Alev Girli’den Zihin Kuramı ile Sosyal Beceri Öğretimi eğitimine katılmış, Çatı
Danışmanlık Uzman Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay’dan Oyun Terapisi eğitimini almıştır.
DIR Floortime Temel Düzey (201) ve İleri Seviye (202) uygulayıcısıdır.