Pelin KALAFATOĞLU M.Sc.

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Pelin KALAFATOĞLU M.Sc.

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Biyografi

2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans
dönemi boyunca okul öncesi kreş, Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın
Güzel Günler Polikliniği ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nde staj yaptı. 2012 yılında aynı üniversitede %100 Burslu Uygulamalı Psikoloji
Lisans üstü programını bitirdi. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile nöropsikolojik değerlendirme ve
afazili hastaların rehabilitasyonu üzerine stajyer olarak görev aldı. 2012 yılında Anadolu
Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başladı. Bu süreçte Dil ve
Konuşma Bozuklukları, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DİLKOM) 400 saatlik
stajyerlik uygulamasını tamamladı. Aynı zamanda Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ses bozukluklarının tıbbi değerlendirmesi,
Nöroloji Anabilim Dalı’nda ise demans hastalarının tıbbi değerlendirmesi üzerinde gözlemde
bulundu.
Aldığı Eğitimler ve Kurslar
2023, PALIN PCI, Parent Child Interaction Therapy for Stammering, Elaine Kellman &
Gemma Clarke tarafından, The Michael Palin Centre for Stammering, London UK.
2022, SOS Approach to Feeding, A transdisciplinary program for assessing and treating children with feeding difficulties, Dr. Erin Sundseth Ross CCC-SLP, Dr Kay Toomey Pediatric
Psychologist tarafından, DİLGEM, İstanbul.
2021, Pediatrik Yeme Bozukluklarında DIR Bakış Açısı ile Bütüncül Yaklaşım Çiğdem Ergül
tarafından, Online.
2020, Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Programı, Prof. Dr. Rüya Özmen tarafından, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği.
2020, DIR Floortime (201) Temel Düzey Eğitimi, Çiğdem Ergül tarafından, İstanbul.
2019, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri ile Değerlendirme:
Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi, Doç. Dr. Alev Girli Tarafından,
Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul.
2019, Beckman Oral Motor Assessment and Intervention, Debra Beckman CCC-SLP tarafından, DİLGEM, İstanbul.
2018, Erken Okur Yazarlık Testi / EROT, Prof. Dr. Tevhide Kargın & Prof. Dr İsa Birkan
Güldenoğlu tarafından, LOREM EDM, İstanbul.
2018, The Get Permission Approach to Pediatric Mealtime Challenges, OTR/ L, Med,
FAOTA Marsha Dunn Klein tarafından, Sense On Developing Potentials, İstanbul.
2017, Introduction to PROMPT: Technique / PROMPT yaklaşımı, Irina Podda
tarafından ,The PROMPT Institute, Varazdin.
2017, Otizmli Bireyler için İşlevsel İletişim Eğitimi, Daphne U. Hartzeim, Ph.D tarafından,
Medipol Üniversitesi, İstanbul.
2017, Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Davranışsal Müdahale Eğitimi,
Yungun Kim, Ph.D tarafından, Medipol Üniversitesi, İstanbul.
2017, Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2, Prof. Dr. İbrahim Diken tarafından,
İstanbul.
2016, DIR Floortime (101) Başlangıç Eğitimi, Çiğdem Ergül tarafından, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
2014, “Stuttering Modification Strategies In Adults” Semineri, Prof. Dr. Kenneth St. Louis
tarafından, Eskişehir.
2014, “Stuttering Treatment: Overall Communication Approaches in Children”, Mary Weidner tarafından, Eskişehir.
2012, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul.
2012, Nöropsikolojik Testleri Uygulama Eğitimi, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör tarafından,
Nöropsikoloji Derneği, İstanbul.
2011, WISC-R Testi Uygulayıcı Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.
2011, DENVER Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi, IDEMER, İstanbul.
İlgi Alanları :
Gecikmiş Dil ve Konuşma
Dil Bozuklukları
Nörogelişimsel Bozukluğa bağlı dil ve konuşma sorunları (Otizm, DEHB, Gelişim Geriliği)
Pediatrik Yeme Bozuklukları, Beslenme Güçlükleri
Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)
Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar (Artikülasyon, Fonolojik Bozukluklar)
Zihin Kuramı (Theory of Mind)
Okul Öncesi Öğrenme Güçlükleri (Dikkat, Algı, Bellek, Fonolojik Farkındalık