İLK DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA BİLMEK İSTEYECEKLERİNİZ

Merkezimize okul, çocuk doktoru, psikiyatrist vb. tarafından yönlendirilen veya kendi araştırmaları sonucu başvurup destek almak isteyen aileler için öncelikle çocukları ile birlikte ilk değerlendirme randevusu verilir.Bu randevu diğer görüşmelerden daha uzun ve kapsamlı bir planlama gerektirir.

Bu görüşmede hedef çocuğun sizin tarafınızdan belirtilen güçlüklerinden yola çıkılarak gelişimsel düzeyinin değerlendirilmesi,bireysel özelliklerinin saptanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sonuçta  buna dayalı olarak gereken müdahale/terapi/eğitim  programının oluşturulmasıdır. Merkezimizde bu değerlendirme uzman terapistler tarafından bütüncül bir yaklaşım ile yapılmaktadır. Değerlendirme sürecine genellikle anne/baba/çocuk birlikte ilk görüşmeye alınır Daha sonraki süreçte çocuğun yaşı, gelişim düzeyi, ailenin başvuru nedenine göre çocuk/terapist  ve anne-baba/terapist  ile ayrı ayrı görüşme yapılır.  

1. Başvuran aileye randevu alma esnasında çocuk hakkında genel bilgileri toplamayı hedefleyen Aile Bilgi Formu iletilir. Aileden  ilk seansa gelmeden önce bu formu doldurup merkezimize yollaması beklenir. Kim tarafından yönlendirildiği, çocuğun anne-babayı kaygılandıran özellikleri ve ailenin merkezimizden beklentisi bu formda doldurulması beklenen bilgilerden bazılarıdır. Bazı durumlarda duyusal bütünleme anketi gibi ek dökümanlar da gerekli olur.

2. Çocuğun yaşı,gelişim düzeyi,  hoşlandığı oyuncaklar/ ilgi alanları ve diğer özellikleri doğrultusunda değerlendirme ortamı hazırlanır.

3. Uzman terapist tarafından bu ortamda çocuğun uyumu ve kendini ortaya koyma şekline göre belli bazı becerilerini değerlendirmek hedeflenir (ortak dikkat, iletişim, taklit etme, alıcı ve ifade edici dil ,oyun, sosyalleşme becerileri duygusal zorluklar ,duyusal işlemleme özellikleri  vb.) Aileden alınan ilk bilgiler ve çocuğun oyun ortamında gözlemlenmesi sonucunda elde edilen izlenimler  doğrultusunda gerekirse ek anket/formlar verilir veya değerlendirme ölçekleri uygulanır.  Ailenin ev ve okul ortamında kaydedilen videoları getirmesi durumunda birlikte bu videolara bakılır.Başka bir uzman okul ya da doktor tarafından iletilen rapor ve bilgilerin paylaşılması da önemlidir.

4. İlk değerlendirme tamamlandığında ;  çocuk ve aileden edinilen bilgiler, ailenin aktarımları ve  uygulanan değerlendirme ölçeklerinin sonuçları gözden geçirilerek bir sonuca varılır ve bu sonuç önerileri de kapsayacak şekilde  aileye geri bildirim olarak verilir . Aile ile birlikte hem çocuğun ihtiyaçları hem de ailenin koşulları göz önünde bulundurularak çocuk için olabilecek en yararlı program oluşturulur.  Bu süreçte ailenin çocuk ile ilgili veya program ile ilgili soruları kaygıları görüşleri varsa bunlar teker teker gündeme getirilir ve tartışılır.