APRAKSİ NEDİR? NE YAPILABİLİR?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı

Nedir?
Sesli ifade için gereken linguistik ve motor öğelerin planlanamamasından kaynaklanan bir konuşma bozukluğudur. Apraksi artikülasyonu, hızı, akıcılığı ve vurguyu etkiler. Yetişkinlerde görülen apraksi genellikle beynin sol tarafında yer alan bir patoloji kaynaklıdır. Çocuklarda ise belirli bir nöropatoloji olmadan da görülür.

Özellikleri nelerdir?

  • Belli sesleri telaffuz ederken sürekli zorlanmak.
  • Konuşken sesli harflerin sessiz harflere göre daha çok kullanılması.
  • Uzun kelimelerde tek heceli kelimelere göre daha çok zorlanmak.
  • Otomatik konuşmanın planlı ve istemli konuşmaya göre daha kolay olması.
  • Daha uzun ve daha komplike şeyler söylerken anlaşılabilirliğin azalması.
  • Vurgusuz konuşmak veya yanlış yerde vurgu kullanmak.
  • Konuşurken sesleri artiküle etmek için dudak ve dilde doğru hareketleri oluşturmakta zorlanmak.
  • Fonolojik bozukluklar beraberinde görülebilir.
  • Öğrenme bozuklukları, okuma ve yazmada zorlanmak beraberinde görülebilir.

Ne Yapılabilir?
Erken müdahale ile bir Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanından destek alınması önerilmektedir. Böylece dil gelişimi için kavramsal ve simgesel temellerin oluşturulması hedeflenir. Gerekli durumlarda alternatif ve geliştirici iletişim teknikleri konusunda aileye ve çocuğa danışmanlık yapılarak çocuğun fonksiyonel olarak iletişime geçmesine yardımcı olunur.