DİL BAĞI NEDİR?
ÇOCUKLARDA DİL BAĞI OLMASI KONUŞMA GELİŞİMİNİ ETKİLER Mİ?

Halk arasında dil bağı olarak bilinen frenulum kısalığı; dilin alt kısmında görülen yumuşak dokunun olması gerektiğinden daha kısa olmasıdır. Yanlış bir inanışla çoğu zaman çocuklarda görülen konuşma gecikmesinin nedeni olarak adlandırılır.

Dil; konuşma seslerini şekillendiren en önemli organımızdır. Kas dokusu olan bu organın;emme, yutma,sıvı içme,çiğneme, besinleri ağız içinde birtaraftan diğer tarafa aktarma,ağız içindeki istenmeyen maddeleri dışarı çıkarma, yemek sonrası ağız çevresini süpürerek temizleme gibi pek çok fonkiyonu vardır.Bu fonksiyonlarını yapabilmesi için serbestçe hareket etmelidir.Bebeklikte ufak olan dil giderek gelişime paralel olarak büyür ve ucu sivrileşir.

Dilin alt kısmında yer alan yumuşak doku dilin ağız tabanına tutunmasını sağlamaktadır,ancak bazı durumlarda bu doku gerektiğinden daha kısa ve kalın olabilir. Bu durumda dili ağız tabanına daha yakın tutar ve hareketlerini kısıtlar.Özellikle dil ucunun yukarıya ve iki yana doğru sivrilitilmesi,dilin ağız içinde serbestçe hareket etmesi ve ağız içindeki gıdaları bir taraftan diğer tarafa iletmesi azalır.Bu duruma bağlı olarak da ağız sağlığı etkilenir.

Dil bağı yada frenulum kısalığı konuşma gecikmesinin nedeni değildir.Özellikle ailelerin bu konudaki yanlış bilgiyi dikkate almamaları, konuşma gecikmesi olan çocuklarda dil ve konuşma terapistine yönlenmeleri gereklidir.Böylece aileler dil gelişimini desteklemek için gerekli bilgiye erken dönemde ulaşarak sorunun çözümünde geç kalmamış olacaklardır.

Diğer taraftan dil bağı yada frenulum kısaliğı; ağız içi hijyeni ve diş sağlığı açısından önem taşır. Çünkü yutma sonrası ağız içinde kalan gıda parçacıklarının ağız içinde süpürülmesi yeterince yapılamadığından, dişlere yapışmış olarak kalan gıda parçaları ağız içinde kokuya neden olabileceği gibi diş çürümelerini de kolaylaştırırlar. Ağız içi hijyeni bozulduğu için diş eti hastalıklarının görülmesi de kolaylaşır.

Konuşma ve dil terapistleri dil bağı yada frenulum kısalığı durumunda değerlendirme yaparak, çocuğun beslenme şekli,konuşmanın anlaşılırlığı,konuşma seslerinin üretilmesi, oral hijyen,tükrük kontrolü ve genel görünüm gibi konulardaki sapmaları inceler ve çözüm için önerilerde bulunur. Ağız içi farkındalığını arttıracak bazı çalışmalar yapılarak yanak içi, dudak, dişler ve dilin pozisyonunu çocuğun daha iyi anlaması sağlanır. Dil hareketini geliştirecek egzersizler yapılarak, dilin yanak içi dudak ve dişler arasındaki hareketi arttırılır.Dil hareketlerinin artması fonksiyonunu geliştireceğinden yukarıda söz edilen sorunlar azalır.

Bazı durumlarda dil bağının cerrahi yöntemle serbestleştirilmesi gerekebilir.Lokal anestezi ile Kulak Burun Boğaz Uzmanları tarafından yapılan bu işlemde doku kesilerek dilin serbestleşmesi sağlanır.